30 d’octubre 2009

XV Concurs El Gust per la Lectura

El Servei d’Immersió i Ús de la Llengua convoca el XV Concurs El Gust per la Lectura, basat en la lectura i treball de les obres tractades en el seminari que ha seguit el professorat durant el curs 2008-2009.

En aquesta edició hi ha 4 categories diferents (A, B, C i D), d’acord amb el nivell educatiu de l’alumnat participant. En cada categoria es podrà participar únicament en les obres i dossiers que s’especifiquen.

Les categories i dossiers són els següents:

Categoria A. (Cicle Mitjà de Primària)
- Neil Gaiman: Llops dins les parets
- Joaquim Carbó : El gos del metro
- Gianni Rodari: El pastís caigut del cel
- Meri Torras: La meva germana Aixa

Categoria B. (Cicle Superior de Primària)
- Joan Sfar: El vampir va a l'escola
- Joaquim Carbó: La colla dels deu
- Gianni Rodari: Gelsomino al país dels mentiders
- M. Àngels Bogunyà: Les petjades misterioses

Categoria C. (ESO)
- Mark Twain: Les aventurtes de Tom Soyer / Les aventures de Huckleberry Finn
- Gabriel Galmés: El rei de la casa
- CLAMP: Sakura, la caçadora de cartes
- Alonso Font i Juan Antonio de Blas: Barcelona a trenc d'alba

Categoria D. Batxillerat
- Victor Català: Solitud

Les obres i/o dossiers triats per a concursar s'han de treballar amb tot el grup classe inscrit, sigui quina sigui les modalitats de treball escollides (inclosa la individual).

Inscripció: De l'1 d'octubre fins al 13 de novembre de 2009

Les bases del concurs les podreu trobar a l'Espai LIC