23 d’octubre 2009

CICLE DE CONFERÈNCIES SOBRE ESCOLA INCLUSIVA

Durant aquest mes d'octubre s'han portat a terme tres conferències sobre escola inclusiva, dins de la Formació del Pla de Zona de la Terra Alta. Han estat unes conferències molt interessants i sobretot podem destacar que hi ha hagut una gran participació de professorat.

La primera, Una altra educació és possible va ser impartida per Ramon flecha. Catedràtic de Sociologia per la Universitat de Barcelona, ha estat el fundador del grup CREA, un grup d'investigació que ha treballat les comunitats d'aprenentatge. Creu i ha demostrat que s'ha de treballar a l'aula des de l'heterogeneïtat de l'alumnat i en grups interactius perquè s'arribi a l'èxit de l'alumnat. Les Comunitats d'Aprenentatge treballen en grups interactius, que vol dir que a l'aula hi entren, a part del mestre/a, d'altres persones adultes, com mestres jubilats, TIS, exalumnes, voluntariat, en general... i ajuden els grups formats per alumnat heterogeni al mestre en el desenvolupament de la classe. D'aquesta manera s'aconsegueix l'acceleració de llurs aprenentatges perquè s'ajuden en tot moment, i a la vegada es pratiquen els valors en cada una de les assignatures: solidaritat, cooperació, empatia...

Adjunto una entrevista que se li va fer a Granada on parla sobre les Comunitats d'Aprenentatge
La segona conferència va anar a càrrec de Juli Palou, professor de Didàctica de la llengua de la Universitat de Barcelona, amb el títol La paraula i el llenguatge en l'acte d'educar.

"Qualsevol situació comunicativa és una situació de relació i per tant pot esdevenir una situació educativa. Com aconseguim que les situacions comunicatives siguin relacions de qualitat educativa? Quin valor donem a la paraula a casa i a l’escola? Aconseguim que la paraula circuli lliurement a l’escola? I a casa? Què vol dir atorgar valor a la paraula i al silenci?

Construïm el pensament amb la llengua i el vehiculem amb la llengua. I com ho aprenem? A través de la cultura, a casa, a través dels adults. El professorat del s. XXI hem d'ensenyar al nostre alumnat a construir un pensament que pensi, hem de fer acompanyament perquè se'n sàpigui sortir de les situacions que es trobarà en el seu dia a dia.

La propera setmana vindrà Miquel Àngel Essomba a parlar-nos de Construir una escola intercultural. Serà el dia 27 d'octubre a les 6 de la tarda a l'IES Terra Alta

Miquel Àngel Essomba va exercir de mestre, de professor de Secundària i actualment és professor de pedagogia a la Universitat Autònoma i a més és el director del Centre UNESCO de Catalunya i director de la revista pedagògica Perspectiva escolar