02 de novembre 2009

Escola per a nens i nenes de Jan Steen

Ha canviat molt l'escola del segle XVII que va pintar Jan Steen a l'escola del segle XXI?