22 de maig 2009

Educar en i per a la convivència


Avui he tingut la gran sort de poder assistir a una Jornada de Convivència, organitzada pel Departament d'Educació a Barcelona, concretament a INEFC, on tots els i les assistents hem pogut gaudir escoltant Nélida Zaitegi de Miguel, mestra i pedagoga basca retirada que ens ha parlat de la importància d'educar des dels centres en la convivència i per a la convivència.
Per a ella educar és "desarrollar en el alumnado las competencias necesarias para que lleguen a ser hombres y mujeres que buscan su plena realización y se comprometen en la construcción de una sociedad más justa y solidaria". Comentava que el que ens toca fer als centres actualment és educar, precisament, desenvolupar, no instruir no donar coneixements. I la finalitat de l'escola és humanitzar.
Però l'educació és responsabilitat de tothom, de tota la societat. Hem de recordar que les finalitats educatives són aprendre a ser, aprendre a conviure, aprendre a fer, aprendre a aprendre i aprendre a emprendre.
A la revista Aula de Innovación de juny de 2008, núm 172 té un article publicat Planes de convivencia ¿una necesidad sentida?