03 de febrer 2009

LINGUAMON - CASA DE LES LLENGÜES

Linguamón- Casa de les llengües és un consorci format per la Generalitat de Catalunya, el Centre UNESCO de Catalunya i la Fundació Fòrum Universal de les Cultures. Té com a objectiu la promoció de les llengües del món com a vehicle de comunicació, de civilització i de diàleg; la font de desenvolupament personal, creativitat humana i com a patrimoni de la humanitat; i el dret de les persones i de les comunitats lingüístiques. La seua pàgina web és una eina important per treballar les llengües del món. Es treballen diversitat de recursos quant al tema de llengües: diversitat lingüística, multilingüisme i gestió i recursos multilingües. Aquests dies també han estrenat un nou espai que porta per títol MAPES VIUS, de moment està de proves, però val molt la pena de visitar-lo.

En la seua pàgina de presentació diuen:

"Totes les llengües són importants i serveixen per comunicar-nos, pensar i crear noves eines i màquines, expressar sentiments o resoldre conflictes a través del diàleg, al marge del nombre de persones que les parlin. De fet, per una comunitat lingüística, la llengua pròpia és la que pot fer millor aquestes funcions.

Treballem perquè es reconegui el valor de cada llengua, per facilitar-ne la convivència i cooperem amb especialistes i organitzacions que comparteixen aquests objectius. Sense oblidar, en un món connectat a Internet, la necessitat que totes les llengües puguin ser presents en la societat de la informació i en les noves tecnologies."