02 de febrer 2009

Diversita't i desesteriotipa't. WebQuest

En aquesta WebQuest que ha realitzat Sònia Puey amb les seues companyes N. Casals i N. Ortín, es treballen els conceptes de prejudicis i estereotips amb els objectius de:
- Detectar els estereotips més habituals respecte el fenòmen de la immigració.
- Investigar i conèixer la realitat sobre la immigració, per tal de contrastar la informació anterior.
- Elaborar un material informatiu que ajudi a eradicar els estereotips
- Compartir les experiències amb els companys.

Està pensada per als alumnes de segon cicle d'ESO. Es pot elaborar des de la tutoria i transversalment es treballa: llengua, ciències socials, informàtica i Visual i Plàstica.
Les WebQuest són una bona eina per treballar els grups cooperatius, i tot i que n'hi ha moltes penjades a la xarxa, tenen poc ressò en els centres, almenys els que visito. Moltes vegades n'han sentit a parlar però mai no n'han dut cap a la pràctica. Aquesta està molt ben treballada i l'alumnat pot aprendre a valorar i a utilitzar aquests conceptes tan importants, en un món multicultural en què vivim, de diversitat i prejudicis