25 de febrer 2009

CEIP Remolins

Ahir dimarts, dins del cicle de Conferències sobre la Diversitat que organitza el Servei Educatiu de la Terra Alta, tres mestres del CEIP Remolins de Tortosa, Mario, Àngels i Eva, ens van explicar com treballen a la seua escola.
Mario, director del centre, va fer una presentació del CEIP, una escola considerada CAEP, amb una majoria d'alumnat estranger i d'ètnia gitana. Va explicar les diferents estratègies que utilitzen perquè el seu objectiu és ser una escola inclusiva: suports educatius, programacions multinivell, treball per projectes, desdoblaments, grups cooperatius, reforç educatiu amb agrupaments flexibles, diferents tipologies de tallers a la sisena hora (taller lector, taller de càlcul, taller de coral, taller de biblioteca, taller de convivència).

Sobretot, però, el treball inclusiu el fan amb les programacions multinivell, el treball per projectes i l'aprenentatge cooperatiu, i de cadascun dels quals ens ho exemplificaren.

Finalment, parlaren dels avantatges i desavantatges que suposa treballar d'aquesta manera amb l'alumnat:
Quant a avantatges en digueren unes quantes com que millora la seua autoestima, que aprenen a treballar de manera cooperativa, l'heterogeneïtat de l'alumnat, la rendibilitat del temps, atenció més individualitzada, la millora de les relacions socials...
I quant a desavantatges el fet que el voluntariat sempre és de l'escola (TIS, vetlladora, d'altres mestres. No com en les Comunitats d'aprenentatges on entren voluntaris externs a l'escola com mares i pares, exalumnes...) i destacaren les poques hores que els queda per coordinar-se.
Però sobretot el que ens mostraren a tots els que érem allí va ser entusiame i il·lusió.