26 de juliol 2007

Les Comunitats d’Aprenentatge

Les comunitats d’aprenentatge parteixen d’un concepte d’educació integrada on hi participa tota la comunitat educativa, sense cap tipus d’exclusió i amb la intenció d’oferir respostes a les necessitats educatives de tot l’alumnat; participativa perquè l’aprenentatge no solament es realitza a l’aula, sinó a tot l’entorn; i permanent perquè en la nostra societat, constantment estem reben informació, i saber seleccionar-la i saber analitzar-la necessita una formació.

Per a les Comunitats d’Aprenentatge és necessària la participació i la implicació de tots els agents i es parteix de la idea que tots els nens i nenes tenen dret a tenir un èxit escolar. El lema que se sent més quan es parla de Comunitats d’aprenentatge és un proverbi africà que diu: “Es necessita un poble sencer per a educar un nen”.


Alguns dels objectius bàsics són:

Formar l’alumnat seguint els principis del diàleg, la comunicació i el consens igualitari.

Potenciar les capacitats de tots els alumnes, individualment i com a comunitat.

Aconseguir que tots i totes desenvolupin al màxim les seues capacitats sense que les condicions socials externes limitin les expectatives.

No deixar cap nen ni nena sense opcions d’èxit escolar.

Aconseguir una societat de la informació per a totes les persones.

Facilitar les tecnologies de la informació i de la comunicació.

Estimular el treball en equip i de cooperació en grups heterogenis perquè comparteixin els seus coneixements.

Incorporar les famílies en el projecte educatiu.

Implicar la comunitat (voluntaris, pares i mares, exalumnes,...) perquè col·labori en les tasques escolars.

Si voleu més informació...