18 de juliol 2007

COMPANYS TUTORS A L'IES FLIX

La idea de crear uns companys i companyes tutors/es a l’IES Flix va sorgir a finals del curs passat perquè l’alumnat d’origen immigrant que arribava al centre anava molt desorientat: no situava les aules, tenia un desconeixement del codi lingüístic i també del codi normatiu i organitzatiu de l’IES. Es va començar a portar a terme a principis d’aquest curs 2006/2007.

El principal objectiu del projecte era posar en contacte l’alumnat nouvingut amb un company/a de la mateixa classe perquè l’acompanyés pel centre, fos el seu referent durant els primers mesos, l’ajudés a situar-se, i que li facilités la relació amb d’altres companys i companyes.

Les fases que vam seguir per portar a terme el projecte van ser les següents:

1. Penjar cartells informatius del projecte perquè els i les alumnes el coneguessin.

2. Dies més tard, la directora del centre, en una reunió de delegats els va explicar que demanaven voluntaris per formar-se com a companys tutors dels alumnes estrangers que arribaven durant el curs.

3. Des de la tutoria, i preparat conjuntament per la coordinadora LIC del centre i l’assessora LIC, es va treballar amb els alumnes un dossier titulat: Vull conèixer millor els meus companys on es tractava de fer-los veure que tenim recursos per comunicar-nos amb d’altres persones de distintes llengües encara que no les entenguem: gestos, expressió de la cara, imatges. I també valors com l’empatia i el respecte.

4. L’alumnat voluntari, una trentena, va rebre dos hores de formació en dos setmanes, dins de l’horari lectiu. La formació va anar a càrrec de la coordinadora LIC del centre i mitjançant un power point se’ls va anar explicant la necessitat que els alumnes nouvinguts se sentissin integrats al seu nou centre, les funcions que tindrien com a companys tutors i es va preparar una dinàmica on es va treballar la identitat, amb l’objectiu que reflexionessin sobre les actituds de marginació i de discriminació.

5. Acabada la formació, es van anar preparant les parelles d’alumnes per classes i procurant posar nois amb nois i noies amb noies. Algunes han funcionat molt bé, d’altres no tant.

6. Al final del guiatge, als alumnes acollidors se’ls va fer lliurament d’un diploma, on s’esmentava la seva participació al projecte.

7. A més a més, a la parella formada, se’ls va fer omplir una fitxa valorant l’experiència i el funcionament del guiatge.