25 de juliol 2007

L'acollida. Acompanyament d'alumnat nouvingut


Amb aquest llibre, Francesc Carbonell inicia el primer número de la col·lecció de materials Conciutadania Intercultural, publicat per l'editorial Eumo i la Fundació Jaume Bofill. El que es pretén és oferir recursos i materials reflexius per a la gestió de la diversitat sociocultural.
Carbonell és mestre i pedagog, i actualment treballa al Departament d'Educació dins de la Subdirecció General LIC.
En aquest llibre, l'autor ens parla de l'acollida a l'alumnat nouvingut als centres catalans. L'estructura en tres grans capítols que a la vegada els subdivideix en petits capítols: les actituds, els procediments i els conceptes.
És un llibre que va dirigit a tota la comunitat educativa, no solament als tutors de les Aules d'acollida o als Coordinadors LIC de centre, sinó a tots aquells que estan relacionats en l'educació i l'aprenentatge de l'alumnat.
Carbonell ens parla de plans d'acollida, d'estratègies perquè un centre esdevingui centre acollidor, de Plans educatius d'entorn, de la importància de la tutoria i de la implicació tutors i tutores de les aules ordinàries i de dol migratori, entre d'altres temes.