28 de juliol 2010

Nou llibre de verbs catalans

CLUA, M J- GIRONELL, M (2010) Els verbs catalans conjugats, Barcanova, Barcelona

És un manual de consulta dels verbs catalans (conjugació i nocions bàsiques teòriques) acompanyat d'exercicis pràctics per conèixer i adquirir destresa de les normes que regeixen l'estructura interna del verb i els usos que se'n deriven.
Està adreçat a qualsevol usuari de la llengua catalana que vulgui aprendre i aprofundir en l'aprenentatge de la morfologia verbal. També està indicat per al professorat de Llengua Catalana i Literatura.
El llibre està estructurat en tres parts: Conceptes bàsics, Compendi dels verbs catalans conjugats i Exercicis.