14 de juliol 2010

Enriquiment competencial


Ahir al matí, el director de l'Institut Terra Alta, Ricard Marrugat, va oferir al SE de la Terra alta una conferència que portava per títol Competències bàsiques i enriquiment competencial. Un dels objectius de les competències bàsiques és desenvolupar  persones autònomes, amb capacitat per prendre decisions informades sobre la seva vida i de participar de manera autònoma en la vida laboral i social. L'alumnat ha de disposar d'uns sabers globals aplicables a la interpretació i actuació en diverses situacions. 

Treballem les competències bàsiques amb el nostre alumnat quan fem que l'alumne sigui autònom i actuï de manera autònoma; quan el fem pensar, reflexionar i comunicar-se; i quan fem que tingui convivència amb les seves companyes i els seus companys.
I què podem fer a l'aula per treballar tot això? Entre d'altres coses: prioritzar activitats que impliquin la reflexió i el pensament crític; proposar activitats d'aprenentatge que activin processos cognitius variats; potenciar la lectura i el tractament de la informació com a estratègia d'aprenentatge; fomentar un clima escolar d'acceptació mútua i cooperació; i utilitzar materials curriculars diversos. 
De la informació hem de fer coneixement: Als EEUU es va fer un estudi on va quedar demostrat que un alumne si escolta l'explicació del professor reté un 5% d'aquesta informació; si llegeix la informació reté un 10%; si escolta i mira (a través d'un audiovisual) reté un 20% ; si hi ha una demostració, a través de l'observació, reté un 30%; si es discuteix, a través del diàleg, reté un 50% de la informació; si es fa, és a dir, si es practica, reté un 75%; però si la informació, l'alumne l'explica a un altre, reté un 90%. Per això cal afavorir a les aules la creació de situacions d'aprenentatge en què l'alumne pugui co-construir amb el professorat el coneixement. 
Queda molt clar en aquest diagrama: 

Què podem fer amb el nostre alumnat per crear coneixement: 
- Presentar situacions contextualitzades, pròximes a l'alumnat
- Generar actituds de curiositat
- Preparar obertes, amb diferents possibilitats d'assoliment per part d'alumnes diferents
- Propiciar l'obtenció de resultats per camins diversos
- Presentar la informació inicial usant representacions diverses
- Afavorir la generació d'opinions personals crítiques
-Facilitar l'intercanvi d'aquestes opinions en petits grups

Per fer un enriquiment competencial s'han de seguir quatre passos: l'anàlisi d'una tasca habitual, que com més pobra sigui millor perquè són les que exigeixen un enriquiment prioritari; el segon pas, és l'enriquiment de la tasca; el tercer pas és l'experimentació; i el quart, l'anàlisi dels resultats per comprovar l'eficiència de la millora realitzada.
Va ser una xerrada molt amena i molt interessant.