11 de juny 2009

Educació: hi ha un tresor amagat

Jacques Delors, president de la Comissió Europea des de 1985 fins al 1995, va presidir la Comissió Internacional sobre l’educació per al segle XXI, la qual va donar unes pautes de gran transcendència en el món educatiu. L’informe que Jacques Delors va escriure Educació: hi ha un tresor amagat a dins (publicat per la Unesco, 1996) ha estat fonamental per començar les bases d’un nou concepte d’educació:

“L’educació ha de jugar un paper fonamental en el desenvolupament continuat de les persones i les societats. Les polítiques educatives han de propiciar un procés permanent d’enriquiment de coneixements i d’habilitats, per aconseguir el desenvolupament personal que permetrà establir relacions entre individus, grups i nacions”.

El treball que aporta Delors l’inicià l’any 1968 Philip Coombs, amb l’informe “La crisi mundial de l’educació”, i el desenvolupà posteriorment Edgard Faure, l’any 1972, amb l’informe “Aprendre a fer”. El de Delors és, per tant, el resultat de molts anys d’anàlisi entorn d’aquesta visió de l’educació, definida per la multidimensionalitat -educació al llarg de tota la vida- i la coresponsabilitat -l’educació és cosa de tothom.

A l’informe de Jacques Delors es proposa com a objectiu últim de l’educació aprendre a ser, és a dir, tenir uns valors cívics, uns coneixements i unes habilitats socials per viure plenament la condició humana. L’objectiu aprendre a ser es desglossa alhora en tres altres objectius:

1) aprendre a conèixer: aprendre a aprendre, aprendre a adquirir i construir coneixement;

2) aprendre a fer, és a dir, aprendre habilitats socials i professionals per relacionar-se;

3) aprendre a viure junts, a viure en societat.

I des de no fa gaire, la UNESCO ha afegit un darrer objectiu: aprendre a emprendre, és a dir, aprendre a tenir capacitat d’iniciativa.

L’educació, a l’informe Delors, per tant, és una educació basada en una pedagogia de la urbanitat: avui l’educació és una necessitat de tota la vida i en un mateix moment actuen diferents agents educadors.

"Guardeu-vos (diu el pagès) de vendre l'herència
que ens van deixar els pares
perquè hi ha un tresor amagat a dins."
(La Fontaine)

Si us interessa el llibre, us el podeu descarregar des de la pàgina del Centre UNESCO de Catalunya