06 d’octubre 2008

ENS ENTENEM!

DD.AA (2008), Ens entenem!, Eumo Editorial, Vic

En aquest llibre hi trobareu sis curtes obres de teatre pensat per als alumnes nouvinguts de Secundària en procés d’aprendre la llengua catalana. Amb el teatre, els nois i noies desenvolupen la capacitat d’expressió i de comunicació i aprenen a usar la llengua.

La primera feina del professorat és fer que els alumnes entenguin el text i les situacions comunicatives que es presenten i una vegada l’han entès, passar a memoritzar les frases del personatge que interpretaran.

Són guions senzills, el nivell de llengua emprat és l’A2 segons el Marc Europeu comú de les llengües.

Els arguments de les obres són molt propers a la realitat de l’alumnat adolescent: conflictes generacionals, l’amistat d’una colla d’amics, la investigació sobre la desaparició d’una noia, el món del treball, la relació entre l’esforç i l’èxit, i el darrer sobre les diferències socials.

Tal com diuen en el pròleg “són històries que fan pensar, que permeten opinar i discutir sobre el comportament dels divesos personatges, fins i tot molts nois i noies es podran identificar amb algun personatge o amb alguna situació que han viscut.” (pp.8-9)

“CLARA: Ties, quina bona nota!

GERARD: Un deu ties, un deu! Sou unes empollones!

FARZANA: No, no, d’empollones, res, Ens ho hem treballat!

MARTA (remarcant molt les síl·labes): Tre-ball-i-temps!

BILAL: La millor nota del treball de llengua!

MARTA: Ho hem treballat molt! Ho hem viscut i ho hem escrit.”

(fragment del IV acte de Gustos nous, de Mercè Saure Seraña, pàg. 30)