05 d’abril 2008

Artur Noguerol: Un nou currículum de llengües per a la societat del segle XXI

Dins del cicle de conferències organitzat pel Centre de Recursos de la Ribera d'Ebre, el passat dia 1 d'abril tingué lloc aquesta conferència que anà a càrrec d'Artur Noguerol,
professor de Didàctica de la Llengua de la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Ha estat mestre en tots els nivells de l’ensenyament i ha col·laborat en molts cursos de formació permanent del professorat tant en cursos universitaris com en l’Associació de Mestres Rosa Sensat. Ha participat en totes les reformes de l’ensenyament no Universitari. Coordinador de diferents col·leccions de llibres per a l’ensenyament de la llengua. Ha participat en diferents projectes europeus per a l’ensenyament de la llengua en la diversitat lingüística i cultural. A més d’aquest camp de recerca, està interessat per la llengua i el seu ensenyament a través de les diferents àrees curriculars.

En la seua exposició sobre el nou currículum de llengües analitzà el canvi de la societat i la importància de l’aprenentatge de llengües. Es plantejà:

- Què és realment important?

- Què caldria assegurar que els nois i noies aprenen en acabar l'escolaritat obligatòria per tenir els coneixements necessaris per interpretar el món, els altres a si mateixos?

- I per poder actuar adequadament?

- És millor fer pocs temes en profunditat o molts temes des d’un enfocament més superficial?

Afegeixo un text molt il·lustratiu a la seua tesi:

“...la sociedad está cambiando a un ritmo cada vez más rápido y los pueblos que no sepan educar a sus futuras ciudadanas y ciudadanos en aquellas competencias que les hagan ser personas participativas y críticas están condenados a ser países dependientes sin capacidad de autonomía. El reto de la educación, además, no puede separarse de la mejora de la calidad de la enseñanza y de la necesidad de generalizar la enseñanza: se tiene que lograr que todos los ciudadanos y ciudadanas lleguen a los niveles educativos máximos posibles, aquellos que antes estaban reservados a grupos reducidos de la población. En este orden de cosas, la necesidad de aprender lenguas es una de las demandas más importante de nuestra sociedad, en la Comunidad Europea se está hablando de la necesidad de saber (aprender) tres lenguas al final de la enseñanza obligatoria.

De alguna manera, ser plurilingüe tiene cada vez más predicamento, pero es falso que el dominio de más de una lengua sea la solución a todos los problemas de los ciudadanos yciudadanas del siglo XXI. Tenemos que cuestionar las visiones aislacionistas de la enseñanza que ven en las distintas áreas curriculares departamentos estancos, a la manera de los estudios universitarios, mejor dicho, que los ven como simple preparación par a ellos.Se tiene que plantear una visión global en la que se dé todo el significado a la consideración del papel de la lengua en la construcción de la propia personalidad y, de una manera especial, del conocimiento”