12 de març 2008

Els jocs en la història

Els jocs en la història és un programa d'impuls a la recerca i a la difusió en temes relacionats amb els jocs tradicionals que es desenvoluparà entre el 2008 i el 2011 a través de quatre jornades d'estudi.
La primera jornada tindrà coma tema Les socieats a través del joc i se celebrarà els dies 25 i 26 d'abril al Museu Comarcal de l'Urgell a Tàrrega.
Els antecedents d'aquest programa els trobem en les dos edicions de la Jornada d'Estudi sobre Recerca i Patrimoni Etnològic: els jocs tradicionals que es van celebrar a Horta de Sant Joan,en el marc del 10è i 11è Curs de Jocs Tradicionals de la FESTCAT del Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de CAtalunya, durant els anys 2006 i 2007, respectivament.

Podeu trobar més informació a http://cultura.gencat.cat/cpcptc/festcat