21 de juliol 2009

El català suma

Si voleu conèixer a fons què pretenen amb aquesta campanya vegeu: www.elcatalasuma.cat. I visiteu www.youtube.com/plataformaxllengua.