24 de setembre 2007


Hoy empieza todo és una pel·lícula que tracta el tema de l'educació en una escola de Primària de França, on la majoria dels seus alumnes pertanyen a famílies desestructurades i de marginació social. El seu director, Daniel, un home apassionat per la seua feina es troba impotent davant l'Administració que no li permet extralimitar-se en les seues funcions com a mestre. Trobarà dificultats perquè alguns dels seus alumnes siguin acceptats al menjador escolar per falta de diners, que l'assistent social pugui visitar el seu centre amb assiduïtat per la manca de professionals en el territori, que el pediatre pugui fer revisions als seus alumnes, entre altres coses.