30 de maig 2011

Howard Gardner, premi Príncep d'Astúries

Howard Gardner ha estat premiat amb el premi Príncep d'Astúries de Ciències Socials 2011. Gardner és psicòleg i professor de la Universitat de Harvard. És conegut sobretot per la teoria de les intel·ligències múltiples. Gardner és qui va definir la intel·ligència com una capacitat per resoldre problemes i crear productes nous, i qui va dir al món que no solament tenim una intel·ligència sinó que almenys en tenim vuit: lingüistica, logicomatemàtica, cineticocorporal, espaial, musical, naturalista, intrapersonal i interpersonal. I el més important de tot és que totes es poden educar, depenent en part de la genètica i l'entorn.
Eduard Punset el va entrevistar per al programa Redes.