22 de febrer 2008

Vicent Andrés Estellés

Aquesta setmana El Gust per la Lectura ha estat dedicat a la poesia de Vicent Andrés Estellés. La professora Glòria Mas comentà alguns dels poemes de l'autor valencià, un poeta de cultura popular i a la vegada de cultura culta. La seua obra gira a l'entorn del jo líric, amb dos grans pols d'atracció: l'amor i la mort. I aquest jo està situat dins d'uns cercles de protecció que es repeteixen al llarg de la seua poesia: la família, el poble i la rodalia.
Transcric un fragment del seu poema Demà serà una cançó

Animal de records, lent i trist animal,
ja no vius, sols recordes, ja no vius, sols recordes
haver viscut alguna volta en alguna banda.
Felicitat suprema l'hora d'escriure els versos.
No els versos estellats, apressats, que escrivies,
sinó els versos solemnes -solemnes?- del record.